Stall Misterhults Ardenner

 

 

Historia

Den svenska ardennerhästen har sitt ursprung i importerade ardennerhästar som parades med den gamla svenska lantrashästen. Det var greve C. G. Wrangel som 1873 importerade de första tre hingstarna från Ardennerna i Belgien till Blomberg, Skaraborg i Sverige. Året därpå importerade han även två ston och detta blev grunden till Sveriges första ardennerstuteri.

I Sverige har det sedan avlats på en mindre modell av ardenner, runt 150-160 i mankhöjd med goda bruksegenskaper, sund exteriör, vägvinnande rörelser och ett mycket fogligt temperament.

På 1920-talet ansåg man att den svenska ardennern skiljde sig så mycket från den europeiska att den var att betrakta som en egen ras och kallas ”svensk ardenner”

Rasen kom att betyda oerhört mycket för jord- och skogsbruket och som mest fanns det ca 1200 hingstar verksamma i svensk avel. (1960 betäcktes 11 000 ardennerston!)

Tyvärr minskade antalet hästar drastiskt när traktorer började användas i jordbruket på 1930-talet. Idag finns det ca 65 ardennerhingstar verksamma i avel och 2011 betäcktes det ca 400 ardennerston.

Men vi kan se att ardennern börjar få en ökad betydelse igen tack vare dagens miljötänk. Ardennern används t ex vid sophämtning och gräsklippning i vissa kommuner. I skogsbruket är den starka ardennern också en ovärderlig hjälp där man inte kan ta sig fram med stora tunga maskiner eller där man är noga med att inte marken får köras sönder. 

Rasbeskrivning

Den moderna ardennerhästen är en mycket kraftig kallblodshäst som väger mellan 500 och 800kg (men vissa exemplar kan lätt komma upp i en vikt på över ett ton!) Det är lätt att tro att en så kraftig häst inte är så rörlig men tack vare ardennerns väl musklade och liggande bog så är rörelserna ofta förvånansvärt fria och livliga.

Ardennerhästens exteriör ska vara väl sluten med stark rygg, ett långt brett kors, breda djupa lår, kraftiga rättställda ben med korta skenor och väl markerade ledgångar. Rörelserna ska vara vägvinnande och temperamentet ska tyda på ett lugnt och gott lynne.

Mynta är en riktigt snygg ardenner

Mynta efter importhingsten Joyau Du Bois Des Neppes

Avelsmål

Svensk ardenneravel har som mål att hålla rasen ren från inblandning av främmande raser och förbättra dess exteriör och hälsotillstånd med bibehållande av de goda bruksegenskaperna. Helhetsintrycket av svensk ardenneravel idag är att inget land i Europa har så sunda och friska hästar som i Sverige.

Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen bildades 1901 (då under namnet ”Stamboksföreningen för Svenska Ardennerhästen”) Föreningens ändamål är att främja och utveckla den svenska ardennerhästen samt stödja föreningens medlemmar med kunskap och råd. I medlemskapet ingår bland annat en tidning, den årliga stamboken och en viss ekonomisk stöttning. Årligen anordnas dessutom riksutställning, avelskonferens och kursverksamhet.

 Ardennerhingsten Joyau Du Bois Des Neppes

Importhingsten Joyau Du Bois Des NeppesKällförteckning: