Stall Misterhults Ardenner

 

 

Exteriörbedömning

När en ardenner visas på premiering eller utställning ska de vara väl ryktade, skodda eller verkade (beroende på ålder) och flätade med bast i man och svans enligt gammal tradition. Visaren bör vara klädd i vit skjorta och svarta (alt. mörka) byxor och lämpliga skor. Ofta bär visaren även ardennerföreningens blåa slips. Från 3 års ålder ska hästarna visas i huvudlag med bett men även yngre hästar kan med fördel visas i huvudlag. Tänk på att helhetsintrycket är väldigt viktigt, din häst får kanske inte högre poäng men däremot kanske du tappar ett poäng om hästen är dåligt tränad eller om häst och visare inte är ”hela och rena.”

Varje klass börjar med att alla hästar i klassen går på ring för att sedan bedömas individuellt. Vid den individuella bedömningen ställs hästen upp med den manfria sidan mot domaren. Sen ber domaren om att få se hästen i skritt och därefter i trav. Vid skritt ska tygeln hållas med två händer för att sedan vid trav fattas i en hand. Det är viktigt att gå på en rak linje och när hästen ska vändas så görs det alltid åt höger (inga kovändningar här inte!)

Ardenner stoet Majsan

Här har Jenny ställt upp My korrekt med den manfria sidan mot domarna. Domarna kan även se alla fyra benen och My står med den "öppna sidan" mot domarna. Det innebär att det bakben som är mot domarna står längre bak än det andra bakbenet.

När domaren har sett alla hästar individuellt kallas alla i klassen in att gå på ring igen. Hästarna rangordnas då efter poäng. Domaren ropar sedan upp en häst åt gången som får ställa upp framför domaren medans denna läser upp kritik och poäng.

Ardennerhästar bedöms i fem moment

  • Typ
  • Huvud, hals och bål
  • Extremiteter (benen)
  • Skritt
  • Trav

Varje delmoment betygsätts på en skala från 1-10. (Maxpoängen är 50poäng)

Vanligtvis visar man sin ardenner på premiering som 3-åring och även som 4-åring (då först kan ston med föl stambokföras) Hingstar visas på hingstpremieringen på Grevagården, på Gotland eller i Boden på våren medans ston premieras på sommaren.

En hingst behöver få minst 40poäng (undantag kan göras för hingstar med ovanlig stam eller färg) för att bli godkänd och ska även göra ett bruksprov med minst 25poäng (vanligtvis görs bruksprovet vid 4:a års ålder.) Godkända 3-års hingstar får betäckningstillstånd för ett år och måste sedan visas igen för att förnya tillståndet. Efter 4 års ålder varar tillståndet i två år åt gången. Man måste alltså visa sin hingst för sundhetskontroll vartannat år på antingen hingstpremiering, sommarpremiering eller utställning. För att hingsten ska få användas i avel måste ägaren lösa betäckningstillstånd för sin hingst. Ett tips till stoägare är att gå in på avelföreningens hemsida och kontrollera att licensen är betald innan man låter sitt sto betäckas med hingsten.

Ston kan visas på premiering oavsett ålder men det är först vid 3 års ålder som dom kan belönas med diplom. För att få diplom måste hästen få 40 poäng eller mer där ingen delpoäng understiger 7. En häst med 38-39poäng räknas som klass I medans hästar med poängen 37 eller lägre ger klass II. Ston kan stambokföras på premiering från 4 års ålder efter att dom har fått föl.

På sommarpremieringen kan även unghingstar och valacker visas samt hingstar för sundhetskontroll. Man kan även köra bruksprov med sin häst. Bruksprovet är indelat i fem moment.

  • Anspänning och frånspänning
  • Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning
  • Halter
  • Ryggning
  • Temperament, samarbetsvilja och lydnad

Varje moment betygsätts på en skala från 1-10 (Maxpoängen är alltså även här 50poäng)

Varje år under en helg i augusti ordnar Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen riksutställning (ofta i samarbete med en eller flera andra raser.) På riksutställningen samlas hästar från hela Sverige och för många hästägare är det höjdpunkten på året!